AA-CONSULT CZ, spol. s r.o

KM-CONSULT CZ s.r.o

PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

 • Úvodní projekty - návrh stavebně technického řešení, včetně technologického a architektonického řešení
 • Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • Projekt a dokumentace pro výběr dodavatele stavby a provedení stavby DPS
 • Dokumentace pro výstavbu nových objektů
 • Dokumentace a  projekty rekonstrukcí, změny užívání, opravy a přístavby
 • Projektová dokumentace  pro průmyslové stavby, skladové a komerční objekty, haly, provozovny, rodinné domy, byty
 • Stavebně-technické řešení  pro potravinářskou výrobu, 
 • Stavebně-technické řešení  pro čisté a speciální provozy
 • Pasportizace skutečného stavu staveb

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVEB

 • Rešerše a projekty požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) nových staveb, posouzení stávajícího stavu, návrh řešení nedostatků
 • Návrhy řešení a projekty provedeme komplexně včetně řešení stavebních úprav a souvisejících stavebních profesí,
 • Zajistíme spolupráci s profesemi řešícími prožárně vyhrazená zařízení  SHZ, GHZ, SOZ (ZOTK), EPS (v případě vašeho požadavku včetně zajistění projektů těchto profesí),
 • Námi zpracované projekty PBŘ osobně projednáme s místně příslušným odborem stavební prevence HZS ČR

INŽENÝRING - PROJEDNÁNÍ STAVEB

 • Námi zpracované projekty vašich staveb projednáme a vyřídíme potřebné souhlasy a povolení.

PROJEKTY ZPRACUJEME PRO:

 • Novostavby, stavební úpravy, rekonstrukce, změny užívání atd.,
 • Průmyslové stavby, komerční a skladové areály, haly a objekty,
 • Výrobní a skladovací haly,
 • Stavby občanské vybavenosti,
 • Rodinné domy i dřevostavby (v okresech ME, PH, MB, NB, JC, SM a v Praze).
 • Projekty PBŘ zpracujeme též jako samostatnou profesi jako součást dokumentace zpracované jinou projekční kanceláří

Poskytujeme nezávislé, profesionální a komplexní služby v oblasti projektování staveb a inženýrských služeb v investiční výstabě.

Máme zkušenosti a reference v projektování průmyslových staveb, výrobních a skladovacích objektů pro potravinářský, elektronický a automotive průmysl. Zabýváme se rovněž zpracováním projektů pro občanskou výstavbu a projektů rodinných domů (včetně dřevostaveb).

Dlouhodobě spolupracujeme se zkušenými, nezávislými specialisty všech stavebních profesí a s projektanty potravinářských technologií. Pro každý projekt vytvoříme tým odborníků s optimálním složením a kapacitou pro Vaše projekty (pro velké investiční celky i pro střední a drobné stavby).

Jsme rodinná firma s tradicí od roku 1990, umíme se pružně přizpůsobit vašim potřebám.

Náhodná reference

 • 6
 • 13
 • 3
 • 7
 • 8
 • 28

Rychlý kontakt

Ing. Miroslav Macoun
Sf Close