Nabízené služby AA-CONSULT CZ, spol. s r.o

NEZÁVISLÉ PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A INŽENÝRING - UMÍME VÍC NEŽ PROJEKTOVÁNÍ

 

Zpracování projektové dokumentace pro pozemní stavby

Zpracování studií jako podklad pro posouzení investičních záměrů a zadání pro další stupně zpracování projektové dokumentace

    • návrh stavebně - architektonického a technologického řešení podle požadavků a představ investora, spolupráce s dodavatelem technologie
    • příprava podkladů pro zpracování projektové dokumentace ve spolupráci se specialisty souvisejících stavebních a technologických profesí

Vypracování projektů pro územní a stavební řízení

    • včetně navazujících stavebních profesí
    • včetně inženýrských služeb a projednání se zúčastněnými orgány státní správy

Realizační projekty staveb, včetně navazujících stavebních profesí

Autorský dozor a spolupráce při realizaci stavby

 

Inženýrské služby při stavebním řízení a realizaci stavby

Projednání a vyřízení formalit s veřejnoprávními orgány

Technická pomoc při přípravě, realizaci a změnách staveb

    • výběr vhodných dodavatelů, posouzení vhodnosti a návrh technického řešení, autorský a technický dozor apod.

Zpracování požárně bezpečnostních řešení staveb

 

Znalecké posudky v oboru projektování staveb a oceňování nemovitostí

 

Spolupracujeme se specialisty, kteří mají dlouholeté zkušenosti při zpracování a realizaci projektů různých druhů a typů průmyslových staveb a technologií pro potravinářské závody a provozy

    • statika stavebních konstrukcí, OK a BK, technické vybavení budov (ZTI, elektro, vytápění, VZT), vodní hospodářství, požární bezpečnost staveb, technologické projekty atd.

Náhodná reference

  • 2
  • 15
  • 20
  • 18
  • 17
  • 21

Rychlý kontakt

Ing. Miroslav Macoun
Sf Close